maanantai 2. kesäkuuta 2008

Pilarina läheinen pää

kuol
aval
uusu
usta
siku
olav
aluu
suus
tasik
kuola
avalu
uusuu
ustan
nikuo
olava
aluus
tasi

Ei kommentteja: